Me blog is me leven

Als een taalvirtuoos vloeien de zinnen uit je toetsenbord. Je schrijft een prachtig stuk proza en dan opeens haper je. Tik je nu ‘het is gebeurt’ of ‘het is gebeurd’? En hoe schrijf je dat ene moeilijke woord nou ook al weer?

Taal. Het is het belangrijkste middel waarmee we met elkaar communiceren. Als je elkaars taal niet spreekt, dan kun je geen torens bouwen. Deze subtiele verwijzing gaat over één van de legendes rondom het ontstaan van taal.

In Babel wilden de mensen duizenden jaren geleden een toren bouwen die tot in de hemel zou reiken. Zo zou de mens dichter bij God kunnen zijn. God vond dit niet fijn en hij zorgde ervoor dat de bouwers allemaal een verschillende taal gingen spreken. Zo konden ze elkaar niet meer verstaan en ook de toren niet afbouwen. Iedereen ging zijns weegs en zo verspreidden de talen zich over het Europese continent. Hier komt ook de Babylonische spraakverwarring vandaan.

Een andere denkwijze over het ontstaan van taal is dat er vroeger een taal was, het Indo-Europees. Van deze taal is echter niets overgeleverd omdat die voordat het schrift werd uitgevonden, gesproken werd. Taalwetenschappers hebben deze taal gereconstrueerd uit geschriften van oudere talen die gevonden zijn, zoals de Germaanse taalfamilie, de Romaanse taalfamilie, de Latijnse en Griekse en andere, eerdere taalfamilies zoals het Gotisch. Die families zijn allemaal nazaten van de gereconstrueerde oertaal: het proto-Indo-Europees.

Blogpraat gaat maandag 8 juli over taal. Taal op  je eigen blog, taal op het blog van anderen. De vragen voor vanavond:

  1. Hoe belangrijk vind je het om correct Nederlands te schrijven op je eigen blog?
  2. Wanneer haak je af op blogs met taal- en spellingsfouten? (Bijvoorbeeld: als er staat “me moeder” of als er andere storende taalfouten staan.)
  3. Waar zoek jij hulp als je er niet uitkomt hoe een woord geschreven moet worden?
  4. Laat jij iemand proeflezen voor je je blog publiceert?
  5. Wat vinden jullie ervan als je op spelfouten gewezen wordt door je lezers?

Je kunt natuurlijk altijd even op mijn blog kijken voor taallessen zonder opgeheven vingertje.

Wil je nog even nalezen wat er allemaal gezegd is? Lees dan het PDF verslag!

Auteur: Martha

blogger | verhalenschrijver | neerlandica | heeft zwarte band karate en in het schrijven van intimiderend goede teksten.

31 Reacties