#blogpraat 7 mei 2018: de privacywet AVG en je blog

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt 25 mei in werking en vervangt dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is de Nederlandse versie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Met de GDPR wordt de privacywetgeving in alle Europese lidstaten geharmoniseerd zodat de huidige – grote – onderlinge verschillen verdwijnen. Onze huidige privacywet was al best streng maar met de AVG gaan er nog steeds veel dingen veranderen.

In #blogpraat gaan Charlotte Meindersma (juriste en blogger), Martha Pelkman (websitebouwer en blogger) en Raymond Snijders (informatiespecialist en blogger) in op de consequenties van deze nieuwe privacyregels voor bloggers en beantwoorden de vragen die jullie hebben.

  • V1 @rsnijders Kun je kort toelichten wat de AVG inhoudt?
  • V2 @CharlottesLaw Wanneer is de AVG op bloggers van toepassing?
  • V3 @CharlottesLaw Aan welke wettelijke eisen moet je als blogger voldoen om klaar te zijn voor de nieuwe regelgeving?
  • V4 @drspee Op welke manier kun je de privacyverklaring etc. verwerken in je website?
  • V5 @CharlottesLaw @rsnijders Praktisch gezien: wat moet je als blogger *nu* gaan regelen?

Ook al worden er persoonsgegevens verwerkt in het Excelverslag, je kunt het nog steeds teruglezen. Ga nou geen klacht indienen he?

Auteur: Raymond

Blogt over bibliotheken, ebooks en auteursrechten op Vakblog. Bij #blogpraat vooral druk met het bijhouden van de website, het promoten van volledige RSS feeds en actie voeren om volledige blogposts op de voorpagina van blogs te krijgen zonder door te hoeven klikken. Maakt de Excelverslagen om zelf niks te hoeven vergeten.

Reactiemogelijkheid gesloten